27 oktober 2015

Ontwikkelingsproblemen

foto: Peter karlsson - http://is.gd/bui7nI

De meeste kinderen en jongeren ontwikkelen zich zonder problemen. Maar soms gebeurt het dat een kind moeite heeft met dingen die bij anderen vanzelf lijken te gaan. Of ze lopen (tijdelijk) vast in hun ontwikkeling. Vaak merk je dit aan het gedrag, maar het kan ook zijn dat het leren op school moeilijk gaat of dat je kind gewoon niet lekker in zijn vel lijkt te zitten. Als je je zorgen maakt over de ontwikkeling van je kind, denken wij graag mee over wat er nodig is om het weer beter te laten gaan.
Dit zijn typisch vragen waarmee ouders – of de kinderen zelf – vaak bij ons komen:

 • ‘De leraar geeft aan dat mijn dochter moeite heeft om op haar stoel te blijven zitten en steeds zit te wiebelen.
  (vader van dochter 8 jaar)
 • ‘Mijn dochter heeft moeite als dingen anders lopen op een dag dan dat zij had verwacht. Ze kan hierover verdrietig en boos worden.
  
(Moeder van dochter 10 jaar)
 • ‘Hij kan uit het niets boos worden en is daar moeilijk in te sturen’
  
(Moeder van zoon van 14)
 • ‘Ik probeer mijn huiswerk wel te plannen, maar ik voer deze planning nooit uit’
  
(Adolescent van 16 jaar)

Wat kun je verwachten?
Wanneer de aanmelding past binnen onze praktijk word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Meestal is het kind daarbij aanwezig. Dan bespreken we samen wat de klachten zijn waar jullie voor komen. Daarna zullen we met jullie bespreken wat wij denken dat er nodig is, en kunnen we eventuele vragen beantwoorden. Soms kunnen we direct de behandeling starten, soms is er eerst meer onderzoek nodig. Daar zullen we dan eerst wat over uitleggen. Vaak spreken we nog een keer zonder kind af, om wat uitgebreider over het ontwikkelingsverloop te praten.

Diagnostiek
Onderzoek geeft ons inzicht in hoe een kind functioneert in relatie tot zijn/haar klachten. Dit doen we onder andere door middel van gesprekken, spelobservaties, een schoolobservatie, vragenlijsten en verschillende testen waarbij het kind vragen beantwoordt of opdrachten uitvoert . Bij elk kind zullen we zorgvuldig afwegen wat er nodig.

Behandeling
Bij Praktijk&Co streven we naar behandeling op maat. De behandeling is – eventueel afwisselend – gericht op kind of jongere, ouders, gezin en school. We maken, afhankelijk van de klachten,  gebruik van verschillende behandelmethoden.

Tot de mogelijkheden behoren:

 • Psycho-educatie
 • Ouderbegeleiding
 • (Cognitieve)gedragstherapie
 • Individuele begeleiding zoals leren omgaan met emoties, sociale vaardigheden.
 • Individuele (psycho)therapie
 • EMDR
 • Training op het gebied van de neurocognitie (zoals planning en (werk)geheugen)

Basis GGZ
Als het kind wordt aangemeld met lichte tot matige klachten, valt de behandeling onder de Basis GGZ (link) en kan er vaak na het eerste gesprek al gestart worden met de behandeling.

Specialistische GGZ
Als de klachten complexer zijn valt de behandeling onder de Specialistische GGZ (link). Vaak wordt er dan eerst diagnostiek (onderzoek) gedaan om een goed en volledig beeld van het kind te krijgen waarna behandeling kan starten.

Terug naar 4 – 18

spring_header_slot