Kosten & vergoeding

Vergoeding van de zorgkosten door de gemeente
Sinds 2015 vallen de kosten van de Jeugdzorg (kinderen tot 18 jaar) binnen het budget van de gemeente. Voor vergoede zorg is het nodig dat de zorgaanbieder een contract heeft afgesloten met de gemeente en is een verwijzing nodig van de huisarts of een medisch specialist. Er moet sprake zijn van een (vermoeden van) DSM-V diagnose.

Praktijk&Co heeft een contract afgesloten met de gemeente Regio Gooi en Vechtstreek. Hieronder vallen de plaatsen Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

Meestal is de gemeente waar het kind ingeschreven staat verantwoordelijk voor de zorg van het kind, maar er bestaan uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer ouders gescheiden zijn of wanneer er geen sprake is van gezamenlijk gezag. Voor meer duidelijkheid hierover kun je contact opnemen met de desbetreffende gemeente.

Praktijk&Co laat de gemeente weten dat je kind bij ons staat ingeschreven. Voor vergoeding door de gemeente worden door Praktijk&Co de gegevens aangeleverd aan de gemeente volgens de door het Rijk vastgestelde richtlijnen.

Meer informatie over Jeugdzorg in het algemeen vind je op de websites van de gemeenten:

Informatie over de tarieven vindt u onder:

https://www.icgv.nl/wp-content/uploads/sites/7/2020/12/Tarieven-Jeugdhulpvoorzieningen-per-voorziening-2021.pdf

Zelf betalen voor de geleverde zorg
Bepaalde hulpvragen zijn van vergoeding uitgesloten, zoals het afnemen van een intelligentieonderzoek. Uiteraard kun je ervoor kiezen deze zorg zelf te betalen, ook kun je ervoor kiezen de zorg die wel vergoed wordt door de gemeente zelf te betalen, er is in dat geval geen verdere relatie met de gemeente in het uitwisselen van gegevens dan wel de (maximale) duur van een traject. Voor aanvang van het traject zullen de kosten hiervan besproken worden.

Niet tijdig geannuleerde afspraken
Mocht u niet op de afspraak kunnen verschijnen vragen wij u dit minstens 24 uur van te voren te melden bij desbetreffende behandelaar via de mail danwel door het inspreken van de praktijkvoicemail.

Bij afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd, of als cliënten niet verschijnen, zijn wij genoodzaakt om een basisvergoeding van €85,- in rekening te brengen. Deze kosten komen voor eigen rekening en worden niet door de gemeente vergoed.