Aanmelden & wachttijden

Foto: Japanexperterna.se: http://is.gd/57ZbsG

Rechtstreeks aanmelden
Indien je een vraag hebt voor onderzoek en/of behandeling of begeleiding kun je rechtstreeks aanmelden. Dat kan telefonisch of per email, zie de gegevens of gebruik het contactformulier.

Onze praktijk is gekwalificeerd om zowel lichte tot matige psychologische zorg te bieden (Basis GGZ) als hulp bij zwaardere psychische problemen (Specialistische GGZ). Bij de Basis GGZ wordt je kind, afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek, ingedeeld in een kort behandeltraject (Basis Kort), een middellang traject (Basis Middel) of langer traject (Basis Intensief). Specialistische GGZ  biedt hulp bij zwaardere psychische problemen en is veelal langduriger van aard.

Belangrijk is dat je vooraf ook contact opneemt met je huisarts, aangezien je zowel voor de Basis GGZ als de Specialistische GGZ een verwijsbrief nodig hebt. Deze is namelijk wettelijk verplicht om voor vergoeding in aanmerking te komen. De originele verwijsbrief moeten wij vóór het intakegesprek hebben ontvangen. Naast huisartsen mogen ook medisch specialisten, jeugdartsen en de gemeente zelf doorverwijzen.

Heb je een verwijsbrief maar het is niet duidelijk of verwezen wordt naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ dan overleggen wij hierover met de verwijzer.

Wachtlijst
Voor kinderen onder de 4 jaar hebben we nooit een wachtlijst.  Vanaf heden ( 15-03-2019)  is onze wachtlijst weer geopend voor  aanmeldingen voor kinderen van 4-18 jaar. Aanmeldingen alleen via ons contactformulier. Deze is te vinden op onze website. Graag duidelijk op het formulier de rede van aanmelding en uw hulpvraag formuleren

vlaggen_header_slot