Informatie voor verwijzers

Foto: Japanexperterna.se: http://is.gd/57ZbsG

Een verwijzing moet aan een aantal voorwaarden voldoen om door ons in behandeling te kunnen worden genomen.

  1. De verwijzing is gedateerd en gericht aan Praktijk&Co
  2. De verwijzing is voorafgaand aan de start van de intake afgegeven
  3. De verwijzing bevat de volledige NAW-gegevens van de verwijzend arts, inclusief de AGB-code van de verwijzer
  4. De verwijzing bevat de (elektronische) handtekening van de verwijzend arts
  5. De verwijzing bevat de volledige NAW-gegevens van de cliënt
  6. Uit de verwijzing blijkt dat er sprake is van een vermoeden van een DSM IV stoornis
  7. De verwijzing bevat bij voorkeur een gerichte verwijzing naar Gespecialiseerde GGZ dan wel Basis GGZ.

De verwijzing kan per email aan ons worden gestuurd.

vlaggen_header_slot