Informatie voor verwijzers

Verwijzingen kunnen via zorgdomein worden gedaan. Een verwijzing moet aan een aantal voorwaarden voldoen om door ons in behandeling te kunnen worden genomen.

  1. De verwijzing is gedateerd
  2. De verwijzing is niet ouder dan 4 maanden (bij intake)
  3. De verwijzing is voorafgaand aan de start van de intake afgegeven
  4. De verwijzing bevat de volledige NAW-gegevens van de verwijzend arts, inclusief de AGB-code van de verwijzer
  5. De verwijzing bevat de (elektronische) handtekening van de verwijzend arts
  6. De verwijzing bevat de volledige NAW-gegevens van de cliënt
  7. Uit de verwijzing blijkt dat er sprake is van een vermoeden van een DSM Stoornis
  8. De verwijzing bevat een gerichte verwijzing naar Gespecialiseerde GGZ.

De verwijzing kan via Zorgdomein gedaan worden of per beveiligde E-mail of post naar ons gestuurd worden.