Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Praktijk&Co hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Via deze link kunt u onze privacy policy lezen.