27 oktober 2015

Leerproblemen & neuropsychologie

foto: Pink Sherbet Photography - http://is.gd/dx0pJf

Sommige kinderen hebben moeite met leren, concentreren, plannen of het verwerken van informatie. Een neuropsychologisch onderzoek kan zicht geven op de zwak en sterk ontwikkelde vaardigheden en de manier waarop het kind informatie verwerkt. Dit vertalen wij naar concrete handvatten voor thuis en op school.

Dit zijn typisch situatie waarvoor we neuropsychologisch onderzoek kunnen inzetten:

 •  ‘De leraar geeft aan dat mijn dochter moeite heeft om op te letten en vaak wegdroomt’
  (Vader van dochter 8 jaar)
 • ‘Mijn kind heeft moeite met het onthouden van leerstof en instructies’
  (Moeder van dochter 10 jaar)
 • ‘Hij heeft moeite met het tempo en de volgorde van denken en doen.
  (Moeder van zoon van 14)
 • ‘Ik probeer mijn huiswerk wel te plannen, maar ik voer deze planning nooit uit’
  (Adolescent van 16 jaar)
 • Uit het intelligentieonderzoek kwam een heel disharmonisch profiel. Hoe kan ik met een dergelijk verschil om gaan en hebben jullie ook tips voor school?
  (Ouder van zoon 8 jaar)
 • Als er sprake is van een genetisch syndroom ( zoals Klinefelter of Tripple X) is het goed om de cognitieve ontwikkeling in kaart te brengen.

De informatieverwerking speelt ook een belangrijke rol bij ontwikkelingsproblemen zoals ADHD en Autisme spectrum stoornis. Onderdeel van de diagnostiek naar  ontwikkelingsproblemen kan dan ook neuropsychologisch onderzoek zijn.

Wat kun je verwachten?
Wanneer de aanmelding past binnen onze praktijk word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Meestal is het kind daarbij aanwezig. Dan bespreken we samen wat de klachten zijn waar jullie voor komen. Jullie krijgen vervolgens meer uitleg over de inhoud van de tests, de duur en alle aanvullende informatie. Vaak spreken we nog een keer zonder kind af, om wat uitgebreider over het ontwikkelingsverloop te praten.

Diagnostiek
Een neuropsychologisch onderzoek vindt plaats aan de hand van verschillende tests voor geheugen, aandacht, ruimtelijke inzicht, planning en organisatie, taal en sociale informatieverwerking. Het onderzoek duurt ongeveer 2 uur, als dit niet voldoende is dan plannen we vaak nog een andere afspraak in verband met vermoeidheid van het kind
Naast het neuropsychologische onderzoek doen we mogelijk ook een IQ test. Dit zal vooraf met jullie worden besproken. Mocht het nodig zijn om specifiek te kijken naar dyslexie of dyscalculie, dan werken wij samen met de Taalsprong voor diagnostiek en behandeling.

Van de testresultaten wordt een uitgebreid verslag gemaakt met concrete adviezen dat vervolgens met jullie wordt besproken. Eventueel kan daarna een gesprek op school plaatsvinden.

Als er sprake is van een DSM-V diagnose, valt het neuropsychologisch onderzoek onder de SGGZ (link).
Maar neuropsychologisch onderzoek kan ook goed plaatsvinden zonder dat er sprake is van een diagnose en er vooral zorgen zijn op het gebied van leren. Dan wordt het helaas niet vergoed door de gemeente, sommige verzekeringen vergoeden wel een gedeelte.

Behandeling

Als er –naast de concrete adviezen – nog meer behandeling nodig is, kunnen we gebruik maken van de volgende behandelmethoden.

 • Uitleg over de goed en zwak ontwikkelde vaardigheden en tip en advies voor de omgang. Met het kind, de ouders en met school.
 • Training op het gebied van de neurocognitie (zoals planning, (werk) geheugen)
 • (Cognitieve)gedragstherapie
 • Ouderbegeleiding
 • Individuele begeleiding zoals omgaan met emoties, sociale vaardigheden.
 • Individuele (psycho)therapie

Terug naar 4 – 18

puber_header_slot